Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vyučujúci:Yasmine Nemmfer Temná de Dragons of Dark

Učebná látka:

Spoločenstvo fantázie (Mytológia)

Definícia predmetu: Na tomto predmete sa žiaci učia ovládať ale zároveň aj rozširovať svoju fantáziu. Poznávajú aj legendy a mýty z rôznych krajín, či už sú to muklovské krajiny alebo čarodejnícke.

 

1.hodina

Žiaci sa pomaly začali zhŕňať  pred učebňou na ktorej visel oznam:

 

 Prosím ospravedlňte ma, budem 15 minút meškať- máme dôležitú poradu s pani riaditeľkou. Sadnite si prosím na miesta a prečítajte prvú kapitolu z učebnice (Všeobecne o legendách). 

S pozdravom vaša profesorka Ally Leauwenn Suthersby

 

Keď Ally dobehla do učebne všetci žiaci už sedeli na miestach a pozorne si obzerali učebňu. „Vítam vás na našej prvej spoločnej hodine. Som veľmi rada, že sa Vás tu toľko zišlo. Vopred Vás chcem upozorniť, že ak by ste mali akékoľvek otázky kontaktujte ma. Kontakt na mňa sa dozviete na konci hodiny.“ Povedala profesorka a sadla si na katedru. „Ak nemáte žiadne otázky pozrieme sa na dnešné učivo. Chcem však ešte pripomenúť,  že naša trieda je vo výstavbe.“ Zasmeje sa. „Ako ste si už mohli všimnúť, nie je tu nič len katedra, lavice a koberec. Takže, na Mytologii sa budete učiť o mnohých legendách pochádzajúcich z čarodejníckeho sveta.  Na dnešnej hodine si povieme legendu pochádzajúcu z krajiny ktorú muklovia nazvali Škandinávia.

 

Ľadový obor Ymí

Na úsvite vekov bol všetok priestor iba bezodnou, meravou a pustou priepasťou. Na severe ho uzatvárali ľadovcové pustatiny, na juhu nekonečné ohňové planiny. Z krajiny ľadovcov, zahalenej mračnami  a tmou, vytekalo dvanásť ľadovcových riek. V krajine ohňa zas pramenili rieky, ktoré smerovali do oblasti večného ľadu. Keď sa ich tok blížil k ľadovej ríši a než sa stal súčasťou  jej mrazivej nekonečnosti, celý sa pokryl srieňom. Priepasť sa takto postupne zaplnila záľahami zmrazenej vody. Na toto bezmedzné ľadové pole začal odrazu pofukovať južný vietor. Jeho ohnivý dych roztopil nehybnú hladinu ľadov. Ľadovcové masívy sa začali rozpúšťať.“ Ally sa pousmiala a pokračovala. „Vytvorila sa prvá vodná kvapka. Po nej druhá a po nej ďalšie a ďalšie. A stal sa zázrak: akási tajomná sila vdýchla kvapôčkom život. Pospájali sa a vytvorili telo Ymího. Akým divom sa v tomto ľadovom vesmíre nahromaždilo toľko tepla? zastala a obzrela si žiakov pričom pokračovala a prechádzala sa po triede „Nik to nevie, no obor sa začal potiť, a z jeho potu, čo mu stekal spod pazúch, sa zrodili ďalší dvaja obri- muž a žena. Kým sa pozvoľna prebúdzali k životu, na mŕtvy ľadovec kvapkali stále nové  a nové  kvapky. Zrodila sa z nich štvrtá živá bytosť krava Audumla. Z jej navretého vemena sa rinuli štyri pramienky mlieka. Na nich odchovala Ymího a jeho potomstvo- obrov. No ani Audumula neprestala lízať ľadovec, čo ju obklopoval, a jej teplý dych postupne roztápal ľadovú misu. Napokon sa pod jej drapavým jazykom objavili vlasy a po nich i celé telo.“ Profesorka si odkašľala a pozorne si poprezerala žiakov keďže ich videla po prvý krát. „Na svet pribudla piata živá bytosť -Buri. Buri nepatril k rodu obrov. No nehľadiac nato, jeho syn sa oženil s jednou devou rodu obrov. Z ich zväzku sa narodili traja prví škandinávski bohovia: Ódin, Víli a Vé. Medzi obrami a bohmi zúrila od prvopočiatku nemilosrdná a krutá vojna. Obri v nej utrpeli smrteľnú porážku, no jeden z nich sa predsa len zachránil aj s manželkou.

Ušli vedno do najnehostinnejších ľadových pustatín, ktoré ich rod uchránili pred vyhynutím. Ymího obrovité telo bezvládne ležalo na zemi a pokrývalo obrovské hŕby ľadových krýh.  “Bohovia sa preto chvíľu aj radovali, že sú jedinými vládcami celého vesmíru. Nuž- akéhože vesmíru?

Smutného, jednotvárneho, pustého a ľadového! Pri pohľade na krajinu, čo ich obklopovala, sa ich  veru občas zmocňovala aj úzkosť? Rozhodli sa preto, že ju zmenia a vytvoria celkom nový svet. Ustavične sa rozhliadali vôkol seba a kládli si otázku: Z čoho vytvoriť svet, aby sa im páčil? Veď kam oko dohliadne, všade je sama voda, samý ľad a opäť len voda a ľad! A uprostred tejto bezútešnej záľahy spočíva telo ich nepriateľa...čo tak urobiť svet z neho? Traja bohovia spojili sily, nadvihli obrovskú hromadu bez života a položili ju do priestoru, v ktorom sa stala krajinou. Nazvali ju Ymí. Z tela obra vzišli hory, moria a rieky. Z obrích vlasov sa stali korene, z ktorých vypučali listy. Takto vznikli lesy. Potom bohovia postavili Ymího lebku na štyri stĺpy a urobili z nej nebeskú klenbu. Tú okrášlili iskrami, čo sršali z krajiny ohňa. Z najväčšej iskry sa stalo Slnko. Do toho nového sveta potom zaviedli poriadok: ustanovili striedanie ročných období a striedanie dňa a noci. Bohovia sa museli nepredstaviteľne napracovať, kým toto všetko vytvorili. Veru si zaslúžili aj odpočinok a zaiste by im neuškodilo ani trocha zábavy.  Preto sa pustili do stavby čarokrásneho nebeského paláca. Bol rozľahlý ako mesto a začali v ňom usporiadávať roztopašné oslavy, na ktorých sa vždy zhromaždil veľký počet bohov a bohýň. Ich rodina sa medzitým úctyhodne rozrástla. Z času na čas sa vybrali na prechádzku po krajine Ymí. Chodievali ta po dúhe, ktorá im slúžila ako most. Zemský povrch bol dlho bez obyvateľov. Iba trpaslíci, tie malinké bytôstky, čo sa hmýrili už v obrom Ymího tele, si vyhĺbili pod zemskou kôrou svoje chodbičky. Nikdy však neuzreli slnečné svetlo, len ustavične kuli s kuli kovy. Zrazu natrafili na dva mŕtve kmene stromov „Vrátime im život,“ prišlo na um jednému z nich. A tak si rozdelili robotu: Ódin im daroval živý dych, Honer ich obdaroval dušou a rozumom, Lodur im dal daru teplo a farbu života. Kmene ožili, začali dýchať, zmenili výzor: takto traja bohovia spojenými silami vytvorili prvý pár ľudských bytostí v krajine ktorá sa nazývala Ymí. To je na dnes všetko.“ Ally sa prešla pomedzi žiakov a potom ešte dodala. „Ach! Skoro sme zabudli na domácu úlohu. Tak teda vašou domácou úlohou bude popísať mi ako vyzeral Ymí, teda ten obor o ktorom sem si na dnešnej hodine rozprávali. VČÚ a MLOK-Y nemajú žiadnu úlohu navyše. A nech to má najmenej 100 slov. Úlohy mi odovzdávajte do 15.9.2006. Ešte  raz opakujem ak Vám niečo nebude jasné kontaktujte ma.“ Profesorka dopovedala a počkala kým sa žiaci vytratili z učebne a nakoniec triedu opustila aj ona sama.  

 

 

Kontakty:

Sova: Yasmine Nemmfer

Email: allymcbeal@centrum.sk

Sem napíšte domácu úlohu, nezabudnite sa podpísať!